Hopp til hovedinnholdet

Hva er snakkomselvmord.no?

Snakkomselvmord.no fra RVTS Øst er for helsepersonell og andre hjelpere som møter mennesker som er i en selvmordskrise eller som skader seg selv. Målet er at hjelpere skal bli tryggere i samtaler om temaene gjennom økt kunnskap og bevisstgjøring.

Forskning viser at helsepersonell opplever samtaler med mennesker med selvmordsatferd som de mest krevende kliniske situasjonene. Samtidig opplever personer i selvmordskrise seg tidvis dårlig møtt på sine behov.

Forebygging av selvmord må skje på flere nivåer, for eksempel kulturelt, økonomisk og helsepolitisk. Det er behov for politiske og strukturelle føringer for å forebygge selvmord. På snakkomselvmord.no fra RVTS Øst begrenser vi oss til det psykologiske og relasjonelle: helsepersonells samtaler med mennesker i selvmordskrise.

Økt kunnskap og bevisstgjøring bidrar til at helsepersonell blir tryggere i samtaler om liv og død. Trygghet kan gi meningsfylte samtaler som kan gi håp om at endring er mulig, både for personen i krise og for hjelperen.

Målgruppe

Snakkomselvmord.no er for helsepersonell som arbeider med mennesker som strever med selvskading og selvmordsatferd. Innholdet vil også være relevant for andre som er interessert i selvmordsatferd og selvskading og som ønsker å oppdatere seg på feltet. Innholdet gir en grunnleggende innføring, men du vil også finne fordypende materiale for viderekomne.

Kunnskapsgrunnlag

Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag: utvalgt forskning, erfaringsbasert- og brukerkunnskap. Forfattere – både interne på RVTS Øst og eksterne bidragsytere – har mange års erfaring fra klinisk praksis og fagformidling. En erfaringskonsulent har gitt betydningsfulle innspill. Hver underside har en referanseliste, og flere steder er det forslag til fordypningslesing.

Oppbygging

Nettstedet består av tre hoveddeler: selvmordskrise, gjentakende selvmordsatferd og selvskading. Under hver av disse ligger undersidene forstå, utforske og behandle.

Forstå:

«Forstå» gir kunnskap og forståelse av fenomenologi, som er en forutsetning for meningsfull utforsking og god behandling:

 • Hva kjennetegner fenomenet?
 • Hvilken funksjon har det?
 • Hvilke ulike perspektiver har vi?
 • Hva skjer i prosessen fra tanke til handling?

Utforske:

«Utforske» omhandler hva vi vektlegger i samtalen med mennesker i selvmordskrise eller som skader seg selv, ut over det å kartlegge og vurdere:

 • Hva er viktig i samtalen?
 • Hva er gode teknikker?
 • Når skal man vurdere om det er økt selvmordsfare?
 • Hvorfor er det viktig å involvere pårørende?
 • Hvilke retningslinjer og veiledende materiell finnes?

Behandle:

«Behandle» gir oversikt over fellesnevnere som er virksomme i behandling:

 • Hva er viktig i den terapeutiske samtalen?
 • Hva er god behandling?
 • Noen behandlingsformer

I tillegg til innholdet under selvmordskrise, gjentakende selvmordsatferd og selvskading, finner du temasider om etterlatte, voksne og barn som pårørende, ivaretakelse av hjelperen, rus og minoritetsgrupper – blant annet.

Se også personvernerklæringen.

Skribenter og ansvarlige for nettstedet:

Det er et mål å videreutvikle nettstedet, og vi tar gjerne imot innspill eller spørsmål.

Takk til referansegruppen, som har bidratt med gode råd og innspill:

Takk til eksterne bidragsytere:

 • Psykologspesialist Ingeborg Lunde
 • Psykologspesialist Elisabeth Kehlet
 • Psykologspesialist Gøril Westborg Smiseth

Fotografer: Hanna Kruse og Erik Ruud

Sist oppdatert: 14. mai 2024