Hopp til hovedinnholdet

Artikler

22. mai 2024

Selvmordssmitte

Når en ungdom tar sitt eget liv, blir mange berørt og det kan vekke ulike følelser som sorg, sinne og frykt for at det skal skje flere. Noen få ganger kan det oppstå det vi kaller en «smittesituasjon». Hva er smitteeffekt og hvordan kan man forebygge smitteeffekt ved selvmord?

11. april 2024

Frida

Frida er 16 år og går i 10. klasse. Hun har gått fra å være aktiv i timene og med venner til å virke innesluttet og tankefull. Den siste tiden har hun vært stadig mer aktiv på sosiale medier. Hun har sett bilder og filmer av alvorlig selvskading, og er redd hun selv skal miste kontrollen.

23. august 2023

Beskyttet: Selvmordssmitte

Ved selvmord blant elever på en skole, i et ungdomsmiljø eller på en institusjon, kan det være en fare for at flere personer i samme miljø tar sitt eget liv. Hvordan unngå en slik situasjon? Her følger råd om hvordan kommuner, tjenester, skoler eller institusjoner kan håndtere situasjoner der man er redd for at flere liv kan gå tapt.

22. mars 2023

Beskyttet: Undervisningsmateriell

1. mars 2023

Rus og selvmordsatferd

Rus kan dempe psykisk smerte og håpløshet i øyeblikket, men kan også øke risikoen for selvmordsatferd. Rus svekker den kritiske sansen og øker sannsynligheten for impulsive handlinger.

1. mars 2023

Etterlatte etter selvmord

Å miste en nær person i selvmord er en av de vanskeligste måtene å miste noen på. I tillegg til sjokk kan mange etterlatte etter selvmord oppleve skyld, skam og sinne. Flere sitter igjen med spørsmål de aldri får svar på.

1. mars 2023

Ivaretakelse av hjelpere

Å jobbe med mennesker som skader seg selv eller tviler på om de ønsker å leve, vekker følelser og reaksjoner hos hjelperen. Det er vanlig å kjenne på bekymring og usikkerhet. Ivaretakelse av hjelpere er avgjørende for at de skal kunne yte sitt beste og være i jobben over tid.

1. mars 2023

Å være pårørende til mennesker i krise

Selvskading og selvmordsatferd påvirker ikke bare personen som strever med det, men får også stor innvirkning på livet til dem som er rundt. Pårørende må involveres i behandlingen som en ressurs, få kunnskap om hvordan være en ressurs, og selv få oppfølging og støtte.

1. mars 2023

Kjedeanalyse

En måte å kartlegge funksjoner bak selvskading på, er ved å gjøre en kjedeanalyse. Man kartlegger hva som utløser og opprettholder selvskading, og får gjennom dette ideer til hvordan man kan hjelpe personen å hjelpe seg selv på andre, mer konstruktive måter.

1. mars 2023

Minoritetsgrupper og selvmordsrisiko

Det finnes antakelser om et høyt antall selvmord blant visse minoritetsgrupper. Dette er forenklet og stemmer ikke alltid med virkeligheten. På statistisk nivå har noen grupper større risiko for selvmordsatferd, men tallene må tolkes med forsiktighet. Som hjelper må man imidlertid være bevisst utfordringer ved å være i en minoritetsgruppe.